TIKA Seri của Fursys được thiết kế đồng bộ với nội thất và bàn ghế văn phòng của Fursys. Với nhiều sản phẩm phục vụ trong quá trình làm việc, đào tạo bổ sung thiết bị dụng cụ cần thiết trong văn phòng doanh nghiệp.

TIKA CỦA FURSYS

Mã: TIKA FURSYS Danh mục: Thẻ: ,

TIKA Seri của Fursys được thiết kế đồng bộ với nội thất và bàn ghế văn phòng của Fursys. Với nhiều sản phẩm phục vụ trong quá trình làm việc, đào tạo bổ sung thiết bị dụng cụ cần thiết trong văn phòng doanh nghiệp.

TIKA CỦA FURSYS
TIKA CỦA FURSYS

TIKA CỦA FURSYS

TIKA CỦA FURSYS

TIKA CỦA FURSYS

TIKA CỦA FURSYS

TIKA CỦA FURSYS

Brand

Color

Dimensions

Origin

virtual-showroom