fursys han quoc
fursys han quoc

FURSYS HÀN QUỐC

Nội thất và Bàn ghế Văn Phòng Cao Cấp

Samsung Electronics Thái Nguyên (SEVT) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Samsung Việt Nam. Công ty nhận giấy phép đầu tư vào tháng 3/2013 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3/2014 với tổng vốn đầu tư ban đầu là 5 tỷ USD. Việc đầu tư của Samsung và các doanh nghiệp phụ trợ vào tỉnh Thái Nguyên có ý nghĩa quan trọng trong việc thu hút các dự án FDI thuộc lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh. Tính đến nay, sau hơn 7 năm hoạt động,

Samsung Electronics Thái Nguyên Việt Nam

Samsung Electronics Thái Nguyên

Tập đoàn Samsung đã đầu tư, xây dựng các nhà máy trên diện tích khoảng 200 ha, với quy mô tổng vốn đầu tư trên 6,36 tỷ USD. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp của Tập đoàn tính đến hết tháng 6/2020 là hơn 2.900.000 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2020, ước đạt trên 265.000 tỷ đồng. Tổng giá trị xuất khẩu tính đến tháng 6/2020 là hơn 117 tỷ USD, góp phần đưa Thái Nguyên là tỉnh đứng thứ nhất vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, đứng thứ 2 vùng thủ đô về giá trị xuất khẩu, đứng thứ 3 cả nước trong 2 năm 2018, 2019; nộp ngân sách tại tỉnh Thái Nguyên là hơn 24.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 73.000 lao động trên địa bàn và các tỉnh lân cận. Bên cạnh đó, trong quá trình đầu tư và hoạt động trên địa bàn tỉnh, Samsung Thái Nguyên cũng thực hiện đầy đủ các thủ tục, yêu cầu về bảo vệ môi trường, các biện pháp quản lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm môi trường theo quy định.

Samsung Electronics Thái Nguyên