Monitor Stand Fursys là sản phẩm được thiết kế nâng cao hỗ trợ các màn hình cần được đưa lên vị trí thích hợp vừa tầm mày để có thể trải nghiệm một cách tốt nhất. Với kiểu dáng gon nhẹ, tinh giản và bắt mắt sẽ làm bàn làm việc trở nên chuyên nghiệp hơn.

Monitor Stand Fursys

Mã: Monitor Stand Fursys Danh mục: Thẻ:

Monitor Stand Fursys là sản phẩm được thiết kế nâng cao hỗ trợ các màn hình cần được đưa lên vị trí thích hợp vừa tầm mày để có thể trải nghiệm một cách tốt nhất. Với kiểu dáng gon nhẹ, tinh giản và bắt mắt sẽ làm bàn làm việc trở nên chuyên nghiệp hơn.

Monitor Stand Fursys
Monitor Stand của Fursys Hàn Quốc

Monitor Stand Fursys 10

Monitor Stand Fursys 11

Monitor Stand Fursys 11a

Monitor Stand Fursys 11b

Monitor Stand Fursys 11c

 

Monitor Stand Fursys 12

Monitor Stand Fursys 12a

Monitor Stand Fursys 12b

Monitor Stand Fursys 9

Monitor Stand Fursys

Monitor Stand Fursys

Monitor Stand Fursys

Monitor Stand Fursys

Brand

Color

Dimensions

Origin

virtual-showroom