Horizontal Wiring Cover là sản phẩm nắp dây ngang gần như hệ thống dây dẫn dưới cùng của bàn làm việc và bàn họp, bàn nâng hạ. Với thiết kế dạng xương nên khá bắt mắt và lắp đặt thuận tiện.

Horizontal Wiring Cover

Mã: Horizontal Wiring Cover Danh mục: Thẻ:

Horizontal Wiring Cover là sản phẩm nắp dây ngang gần như hệ thống dây dẫn dưới cùng của bàn làm việc và bàn họp, bàn nâng hạ. Với thiết kế dạng xương nên khá bắt mắt và lắp đặt thuận tiện.

Horizontal Wiring Cover
Horizontal Wiring Cover của Fursys

Horizontal Wiring Cover

Horizontal Wiring Cover

Vertical Wiring Cover
Vertical Wiring Cover
Vertical Wiring Cover
Vertical Wiring Cover
Vertical Wiring Cover
Vertical Wiring Cover của Fursys
Brand

Color

Dimensions

Origin

virtual-showroom