Gía kệ Tivi là sản phẩm được bố trí trong văn phòng, phòng họp giúp cuộc họp trở nên thông minh mọi lúc, mọi nơi. Một môi trường được trang bị màn hình không còn là một sự lựa chọn mà là một điều cần thiết và bởi vì nó giúp dễ dàng chia sẻ và truy xuất dữ liệu, nó cho phép bạn thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong kinh doanh ngay lập tức.

Gía kệ Tivi

Mã: CONFERENCE TOOLS Danh mục: Thẻ: ,

Gía kệ Tivi là sản phẩm được bố trí trong văn phòng, phòng họp giúp cuộc họp trở nên thông minh mọi lúc, mọi nơi. Một môi trường được trang bị màn hình không còn là một sự lựa chọn mà là một điều cần thiết và bởi vì nó giúp dễ dàng chia sẻ và truy xuất dữ liệu, nó cho phép bạn thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong kinh doanh ngay lập tức.

Gía kệ Tivi
Gía kệ Tivi của Fursys

Gía kệ Tivi

Gía kệ Tivi

Gía kệ Tivi

Gía kệ Tivi

Gía kệ Tivi

Brand

Color

Dimensions

Origin

virtual-showroom