FORESTY là một bộ chia không gian dưới dạng vật thể đầy màu sắc. Dòng FORESTY có thể là một yếu tố nội thất để lấp đầy một bầu không khí khác trong khi phân tách không gian một cách tự nhiên với các chức năng chặn mắt và hấp thụ âm thanh.

FORESTY CỦA FURSYS

Mã: FORESTY FURSYS Danh mục: Thẻ: ,

FORESTY là một bộ chia không gian dưới dạng vật thể đầy màu sắc. Dòng FORESTY có thể là một yếu tố nội thất để lấp đầy một bầu không khí khác trong khi phân tách không gian một cách tự nhiên với các chức năng chặn mắt và hấp thụ âm thanh.

FORESTY CỦA FURSYS
FORESTY CỦA FURSYS

FORESTY is a space divider in the form of colorful objet. The FORESTY series can be as an interior element to fill a different atmosphere while naturally separating the space with its eye-blocking and sound-absorbing functions.

FORESTY FURSYS HQ

FORESTY CỦA FURSYS

FORESTY CỦA FURSYS

Brand

Dimensions

Origin

virtual-showroom