Bàn giám đốc President của Fursys hàn quốc là sản phẩm được thiết kế riêng cho người lãnh đạo, chủ tịch, giám đốc hay người đứng đầu doanh nghiệp. Sản phẩm bao gồm bàn làm việc và ghế giám đốc, tủ đứng, cabinet, bàn họp chuyên dụng với màu sắc và đồng bộ tạo nên sự sang trọng và đẳng cấp.

Bàn giám đốc President

Bàn giám đốc President

Bàn giám đốc President
Bàn giám đốc President

Bàn giám đốc President của Fursys hàn quốc là sản phẩm được thiết kế riêng cho người lãnh đạo, chủ tịch, giám đốc hay người đứng đầu doanh nghiệp. Sản phẩm bao gồm bàn làm việc và ghế giám đốc, tủ đứng, cabinet, bàn họp chuyên dụng với màu sắc và đồng bộ tạo nên sự sang trọng và đẳng cấp.

Bàn giám đốc President

 

 

 

 

Bàn giám đốc President

Bàn giám đốc President

Bàn giám đốc President

Bàn giám đốc President

Bàn giám đốc President

Bàn giám đốc President

Brand

Color

Dimensions

Origin

virtual-showroom