Bàn giám đốc ABIERTO của Fursys hàn quốc là sản phẩm được thiết kế riêng cho người lãnh đạo, chủ tịch, giám đốc hay người đứng đầu doanh nghiệp. Sản phẩm bao gồm bàn làm việc và ghế giám đốc, tủ đứng, cabinet, bàn họp chuyên dụng với màu sắc và đồng bộ tạo nên sự sang trọng và đẳng cấp.

Bàn giám đốc ABIERTO

Bàn giám đốc ABIERTO

BÀN GIÁM ĐỐC ABIERTO
BÀN GIÁM ĐỐC ABIERTO

Bàn giám đốc ABIERTO của Fursys hàn quốc là sản phẩm được thiết kế riêng cho người lãnh đạo, chủ tịch, giám đốc hay người đứng đầu doanh nghiệp. Sản phẩm bao gồm bàn làm việc và ghế giám đốc, tủ đứng, cabinet, bàn họp chuyên dụng với màu sắc và đồng bộ tạo nên sự sang trọng và đẳng cấp.

Bàn giám đốc ABIERTO

 

‘ABIERTO’ is a Premier Motion Desk, meaning open in Spanish.
It can be placed in an open space with staff seats to create a horizontal atmosphere, or organized into rooms to create a light and sophisticated executive atmosphere.
A space of horizontality and communication
The open design on the side and bottom of the desk enables active communication.
Casual Meeting
The flexible design of the curved top supports lively casual meetings.
Bàn giám đốc ABIERTO
Bàn giám đốc ABIERTO
Bàn giám đốc ABIERTO
Brand

Color

Dimensions

Material

Origin

virtual-showroom