SWS là hệ thống lưu trữ làm việc thông minh hỗ trợ môi trường văn phòng thông minh, nơi bạn có thể làm việc tự do mọi lúc, mọi nơi. Trong số các hình thức làm việc khác nhau, ngày càng có nhiều công ty triển khai hệ thống tủ khóa để đồ cá nhân là bắt buộc trong hệ thống chia sẻ chỗ ngồi.

Tủ lưu trữ SWS

Mã: SWS Danh mục: Thẻ: ,

SWS là hệ thống lưu trữ làm việc thông minh hỗ trợ môi trường văn phòng thông minh, nơi bạn có thể làm việc tự do mọi lúc, mọi nơi. Trong số các hình thức làm việc khác nhau, ngày càng có nhiều công ty triển khai hệ thống tủ khóa để đồ cá nhân là bắt buộc trong hệ thống chia sẻ chỗ ngồi.

Tủ lưu trữ SWS
Tủ lưu trữ SWS của Fursys Hàn Quốc

Tủ lưu trữ SWS của Fursys Hàn Quốc

Tủ lưu trữ SWS

SWS Smart Working

StorageSWS is a smart working storage system that support a smart office environment that allows you to work anytime, anywhere

Tủ lưu trữ SWS

Tủ lưu trữ SWS

Diverse Spatial Atmosphere Creation

Color combinations of the body and doors of the locker create a variety of ambiances in a space. Choose from a selection of neat wooden doors, board doors for writing or painting on and molded doors for a comfortable and warm home-like office atmosphere.

Tủ lưu trữ SWS

Brand

Color

Dimensions

Origin

virtual-showroom