KHvatec thái nguyên là vendor của Samsung. Công ty chuyên dập, đúc, mạ, lắp ráp các linh kiện điện tử phục vị cho ngành công nghiệp điện tử. Công ty được đặt tại địa chỉ lô CN7, KCN Yên Bình, Phường Đồng Tiến.

KHVATEC THÁI NGUYÊN

Vatec Thái Nguyên

Với quy mô công ty rất lớn với hàng ngàn công nhân viên cũng như các thiết bị chế xuất điện tử. Thì ban quản lý cần một hệ thống rà soát thông minh để kiểm soát linh kiện điện tử. Hệ thống kiểm soát này sẽ thay thế hoàn toàn phướng thức kiểm soát truyền thống. Hơn cả là mang lại tính an toàn cho công nhân viên. Giúp công nhân viên có ý thức làm việc là tạo độ minh bạch trong quá trình sản xuất.