head-website

Ghế văn phòng Itis2 series

Ghế văn phòng Itis2 series là sản phẩm thiết kế công thái học cao cấp và được sản xuất và thiết kế bởi Fursys. Với kiểu dáng thông dụng dành cho các phòng họp, training.. lựa chọn các màu sắc tương ứng phù hợp với không gian làm việc hiện đại.

Ghế văn phòng Itis2 series là sản phẩm thiết kế công thái học cao cấp và được sản xuất và thiết kế bởi Fursys. Với kiểu dáng thông dụng dành cho các phòng họp, training.. lựa chọn các màu sắc tương ứng phù hợp với không gian làm việc hiện đại.

Ghế văn phòng Itis2 series
Ghế văn phòng Itis2 series

Ghế văn phòng Itis2 series

Ghế văn phòng Itis2 series

Ghế văn phòng Itis2 series

Ghế văn phòng Itis2 series

Ghế văn phòng Itis2 series

Brand

Color

Dimensions

Origin

virtual-icon